Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Tisztelt Vásárló!
Üdvözöljük a www.munkavedoruha.hu weboldalon.
Kérjük a lenti általános szerződési feltételeket (rövidítve: ÁSZF) figyelmesen olvassa el, mivel ez az ÁSZF rögzíti az Weblap és a Vásárló közti, a rendelés elektronikus leadásával létrejövő jogviszonyt, a szerződés rendelkezéseit, illetve hasznos és fontos adatokat tudhat meg a Weblap üzemeltetőjéről, panaszkezelésről, és a Vásárlót megillető egyéb jogokról és kötelezettségekről. A weboldalon keresztül elérhető termékek megrendelésének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen ÁSZF 2016. június 01-től hatályos.

I. Céginformációk, üzemeltető:

Fehérné Füle Erzsébet Márta e.v.
Székhely: H-5900 Orosháza, Szőlő krt. 47.
Telefon: +3668413024
E-mail: info@munkavedoruha.hu

Tárhelyszolgáltató:
BlazeArts Kft.
Székhely: 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 36. 1/8.
www.forpsi.hu

Ügyfélszolgálat és panaszkezelés:
A Üzemeltető minden munkanapon ügyfélszolgálatot és panaszkezelést működtet, amely készséggel áll a Vásárló rendelkezésére az info@munkavedoruha.hu e-mail címen.

II. Megrendelhető termékek köre:

Az Üzemeltető a www.munkavedoruha.hu weboldalon megtalálható webáruházban teszi elérhetővé a megrendelhető termékeit, és azok a megrendelés idején érvényes bruttó árát, melyek forintban értendőek, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, viszont nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Az Üzemeltető a termékek csomagolásáért külön díjat nem számol fel. Az Üzemeltető az árváltoztatás jogát fenntartja, mely a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
A www.munkavedoruha.hu webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételek szerint. A webáruházában a vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban az ÁSZF és Adatkezelési Szabályzat rendelkezései érvényesülnek a Vásárlóval szemben. A termékek tulajdonságait az adott termék oldalon megfogalmazott ismertető részletezi. A leírás téves értelmezéséből eredő károkért, elírások, változások miatti esetleges hibákért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Weblapon feltűntetett képektől való esetleges eltérésekért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A termékekről készült képek feltöltésénél viszont törekszik a valósághoz legközelebbi képeket használni.

III. Termékek megrendelése:

A Vásárló a kiválasztott termékeket az azoknál megjelenő „Kosárba rakom” gombra kattintással tudja a virtuális kosárba helyezni. A kosár tartalmát (pl. kiválasztott termékeket, azok darabszámát, árát, a megrendelés végösszegét) Vásárló a Weblap jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintva ellenőrizheti. A Vásárló a kosár oldalon bármikor módosítani tudja annak tartalmát a termékek törlésével, változtathatja azok darabszámát. A kosár oldalon a Vásárlónak lehetősége van kuponkód érvényesítésére, a „Kuponkód” mező kitöltésével majd a „Kupon beváltása” gombra kattintással. Az Üzemeltető által működtetett www.munkavedoruha.hu weboldal csak akkor fogad el megrendelést, ha a Vásárló a pénztár oldalon szükséges valamennyi, csillaggal megjelölt adatot hiánytalanul megadta. A megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a weboldalon megtalálható Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte és elfogadja, és az adatkezeléshez hozzájárul. Az Üzemeltető és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés magyar nyelven jött létre, nem kerül iktatásba, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így nem minősül írásos szerződésnek, a későbbikben papír alapon, nyomtatott formában nem hozzáférhető. A Vásárló a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. Az Üzemeltető kizárja felelősségét, amennyiben a Vásárló más nevében, más személyes adataival ad le megrendelést. A Vásárló által megadott hibás adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a szolgáltatás leállásából eredő károkért. Az Üzemeltető a Vásárló megrendelését követően elektronikus úton 48 órán belül visszaigazolja a vásárlást, a vételár, valamint az esetleges szállítási díj megjelölésével. Az Üzemeltető a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, amennyiben a rendelést visszaigazolta. A megrendeléssel létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem ismeretéből eredő félreértésekért, károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A visszaigazolás hiánya meggátolhatja a szerződéskötést.

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

IV. Fizetés:

Utánvét: a Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesíti készpénzben.

V. Szállítás:

Az Üzemeltető csak Magyarország területén vállal házhoz szállítást a megvásárolt termékre. Amennyiben az Üzemeltető szállítási költséget számol fel, azt mind a kosár, mind a pénztár oldalon tételesen feltünteti. Az adott munkanapon 12.00 óráig beérkezett, illetve befogadott megrendeléseket, ha raktáron van a termék, aznap összeállítjuk, és másnap kiszállításra kerül. Hétvégeken és ünnepnapokon nincs szállítás. A megrendelt termékeket a Vásárló által a rendelés során megadott szállítási címre továbbítja a GLS szolgáltatásával. Az Üzemeltető az át nem vett termékekért felelősséget nem vállal. A termékek személyes átvételére az Üzemeltető nem biztosít lehetőséget. A Vevő köteles az átvételkor a csomagot és annak tartalmát ellenőrizni, és a termékeket csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni. Az Üzemeltető ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem fogad el. A Vevő a termékek átvételkor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek mennyiségi és minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő darabszámot vagy minőséget érintő kifogásairól, sérülésről jegyzőkönyvet felvetetni, majd erről az Üzemeltetőt írásban haladéktalanul értesíteni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Üzemeltető nem fogad el.

VI. Elállás joga:

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A Vásárló a megrendelés és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az info@munkavedoruha.hu email címen, vagy postai úton ajánlott levélként feladva. A termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A termék visszavételének helye az Üzemeltető üzlethelyisége (Fehérné Füle Erzsébet Márta e.v., 5900 Orosháza, Kazinczy köz 2/B.). Az Üzemeltető a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül átutalja a Vásárló által megadott bankszámla számra a termékért fizetett ellenértéket, beleértve a szállítás díját is. Az Üzemeltető kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, ajánlott postai levél vagy csomag útján, igazoltan átvett termék esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog használt termék esetén, ha a termék címkéjét eltávolította és rendeltetésszerűen használni kezdte. Utánvéttel feladott terméket az Üzemeltetőnek nem áll módjában átvenni.
Üzemeltető a Vásárló elállási nyilatkozatát köteletes visszaigazolni.

Elállási nyilatkozat-minta letöltése ide kattintva

VII. Kellékszavatosság:

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellék szavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termék hibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellék szavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

VIII. Termékszavatosság:

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a VII. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

– Jótállás:
A kötelező jótállás időtartama 1 év,
amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása.
A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelőteljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

IX. Felelősség:

A www.munkavedoruha.hu weboldalon használata feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, saját magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról, és az azon tárolt adatok védelméről. Az Üzemeltető nem felel a vis maior–ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező, az alábbiakból adódó károkért:
– a weboldal használata vagy üzemzavar
– az adatok bárki által történő megváltoztatása
– az információtovábbítási késedelem
– a vírusok által okozott károk
– a szoftverhibák, internetes hálózati hibák, rendszerhibák, egyéb technikai jellegű hibák

X. Adatvédelem:

A www.munkavedoruha.hu Adatvédelmi Nyilatkozata a http://www.munkavedoruha.hu/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon érhető el.

XI. A panaszkezelés módja:

Az Üzemeltető székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe az ÁSZF I. pontjában található. A Vásárló az Üzemeltetőnek a szolgáltatás nyújtásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja.
Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető a beérkezését követően harminc (30) napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi a fenti jegyzőkönyvvel együtt, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját az Üzemeltető indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve az Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi osztályai járnak el.

Az illetékes osztályok listáját itt érheti el: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

Az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.

Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület neve, és címe:
Békés Megyei Békéltető Testület
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Az Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Az Üzemeltető nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens, stb).

XII. Az ÁSZF egyoldalú módosítása:

A weboldal üzemeltetője szabadon módosíthatja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weboldalon. Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokat, az Üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárlást.

A weboldal használatával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat megértette, azokat tudomásul vette és elfogadta.